Telemuseum stängs

Telemuseum i Stockholm stängs den 15 januari 2004. Telemuseums nämnd fattades beslutet eftersom man inte kunnat hitta en långsiktig finansiering. TeliaSonera och Ericsson kommer under en övergångsperiod att finansiera omhändertagandet av samlingarna.

Inom Telemuseum har den svenska historien inom tele-kommunikationsområdet speglats. Den svenska utvecklingen har varit unik genom samarbetet mellan TeliaSonera (f d Televerket) och Ericsson. Ett samarbete som har varit banbrytande för utvecklingen av såväl telekommunikationen i samhället som Sverige som IT-nation.

Mot bakgrund av detta har TeliaSonera och Ericsson beslutat att ge ett ekonomiskt bidrag som möjliggör för Tekniska Museet att förvalta samlingarna fram till den 1 juni 2008. Telemuseums nämnd ser med tillfredsställelse på denna lösning, även om den är kortsiktig. Nämnden framhåller att arbetet redan nu måste koncentreras på att hitta en långsiktig lösning. Detta bland annat för att säkerställa att också i framtiden kunna förvalta och visa Sveriges unika industriella och tekniska kulturarv. I detta sammanhang har staten en nyckelroll.

– Sverige har en enastående historia inom telekommunikations-området som måste bevaras. Nu har vi fått ett tillfälligt rådrum fram till 2008, men vi måste snabbt hitta en långsiktig lösning för att inte äventyra samlingarna, säger Anne Louise Kemdal, museidirektör för Tekniska museet och Telemuseum.

– Staten har ett ansvar för museiverksamheten och för att detta kulturarv bevaras. Jag utgår ifrån att staten också tar detta ansvar och bidrar till den långsiktiga lösningen. Allt annat skulle rimma illa med parollerna om vikten för Sverige att bevara sin ställning som en teknikledande nation, säger Kemdal.

(2003-11-21)