Transportstyrelsen vill höja avgifterna kraftigt för tillstånd att driva järnväg. Enligt Museijärnvägarnas riksorganisation kan det innebära att många museijärnvägar tvingas lägga ned. [SR Gävleborg]

https://sverigesradio.se/artikel/3858666