Basareholmen i Karlskrona byggnadsminne

Regeringen har i dag beslutat om byggnadsminnesförklaring med skyddsföreskrifter för industrimiljön på Basareholmen i Karlskrona. Ön har i mer än 200 år använts av försvaret som artilleriverkstad och för kruthantering.

På Basareholmen finns ett 30-tal byggnader från sent 1700-tal till 1940-tal. Sedan Försvarsmakten flyttat sin verksamhet till annan plats har ön utarrenderats till en fristående entreprenör. Hela ön med sin bebyggelse räknas till de marina anläggningar som utgör kärnområde för det av Unesco utpekade världsarvsområdet.

Basareholmen har från 1800-talet varit en station för ammunitionshantering. Holmens byggnader utgör en innehållsrik industrimiljö av mycket specifik karaktär, präglad av den riskabla verksamhet som bedrivits där. På holmen finns omkring 35 byggnader och anläggningar, bland vilka den långsträckta sektionerade apteringsverkstaden är den mest iögonfallande. Hela holmen med byggnader och bergrum har genom regeringens beslut förklarats som statligt byggnadsminne.

(2003-05-22)