Joachim Östlund prisas för nyskapande historieskrivning

Joachim Östlund. Foto: Linn Östlund

Joachim Östlund. Foto: Linn Östlund

Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas i år historikern Joachim Östlund. Han prisas för ”en nyskapande och högst relevant form av historieskrivning som ger nya perspektiv på kulturmöten i en globaliserad värld”. Prissumman är 150 000 danska kronor. Det svenska hederspriset går till etnologen Lynn Åkesson ”för hennes originella forskningsinsatser och mångåriga bidrag till utvecklingen av humaniora och teologi vid Lunds universitet”.

Joachim Östlund är docent i historia vid Lunds universitet och disputerade 2007 med avhandlingen Lyckolandet. Maktens legitimering från stormaktstiden till demokratins genombrott som behandlarfrågor om nationell identitet samt individens relation till statsmakten utifrån ett långt tidsperspektiv. Joachim Östlund har även arbetat som lärare och forskare vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Efter avhandlingsarbetet rör hans forskningsinsatser framför allt Sveriges kontakter med Osmanska riket från 1600-1850 med fokus på diplomati, kulturmöten, slaveri och föremål. År 2014 publicerade han monografin Saltets pris. Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770 om slavhandel och svenska slavar i Nordafrika, ett av de mest bortglömda kapitlen i svensk 1600- och 1700-talshistoria.

Joachim Östlund analyserar i sina forskningsinsatser viktiga aspekter av olika former av kulturmöten under tidigmodern tid, frivilliga såväl som ofrivilliga, där framför allt skandinaviska kontakter med den muslimska världen är i fokus. Resultatet har blivit en nyskapande form av historieskrivning som är relevant på ett högst påtagligt sätt. Samtidigt som Östlund frilägger tidigare dolda sidor av den tidigmoderna tillvaron skapar han nya perspektiv på kulturmöten i en globaliserad värld.

Det svenska hederspriset tillfaller Lynn Åkesson, professor i etnologi vid Lunds universitet. Hon disputerade i etnologi 1991 på avhandlingen Det ovanligas betydelse, en studie om bygdeoriginal. Sedan dess har hon publicerat ett betydande antal artiklar, bokkapitel och böcker inom vitt skilda områden såsom genetik, begravningar, riter och sophantering. Perspektiven är alltid originella och oväntade.

Under nio år var hon dekan för de humanistiska och teologiska fakulteterna. Som dekan visade hon alltid ett stort engagemang för de humanistiska ämnenas värde och plats, både inom och utom universitetet. Sedan 2018 är hon ledare för den nyinrättade tankesmedjan LU Futura vid Lunds universitet.

Annette Lassen, lektor i fornnordisk filologi vid Köpenhamns Universitet, tilldelas årets danska pris för framstående humanistisk forskning medan det danska hederspriset går till Matthew Driscoll, som är professor i fornnordisk filologi vid Köpenhamns Universitet.

Einar Hansens Forskningsfond stiftades av förläggaren och skeppsredaren Einar Hansen. Fondens styrelse består av forskare från Köpenhamns och Lunds universitet och ska verka för samarbete mellan de båda universiteten. Förra året fick arkeologen Nicolo Dell’Unto fondens svenska pris för framstående humanistisk forskning.

(2018-09-05)