Båtbyggeristaden Söderköping

Biblioteket Stinsen, Söderköping
8 juni – 18 augusti 2018

Båtbyggare i Söderköping

Visste du att Söderköping under en tid hade fem båtbyggerier samtidigt, som försåg både stockholmare, italienare och äventyrare med båtar? Eller att en söderköpingsbåt var den första fungerande motorbåten? Visste du att det sista båtbyggeriet lade ner så sent som 1983?

Självklart har det, precis som i alla vattennära städer, byggts båtar i Söderköping sedan medeltiden. Men först under 1800-talets slut började någon mera storskalig produktion, avsedd inte bara för Söderköpingsbor utan även för export från staden. Båtarna byggdes hantverksmässigt i trä och det största båtbyggeriet hade som mest 50 anställda och producerade 450 båtar på ett år.

Man kan säga att de många båtbyggerierna sammanföll med fritidsbåtens uppkomst. Tidigare användes båtar till arbete eller till transport men nu gav man sig ut på sjön som rekreation. Man kopplade av i friska luften, gjorde strandhugg och deltog kanske även i regattor och motorbåtstävlingar.

Under 1930-talet kom den verkliga båtbyggeri-boomen då mängder av campingbåtar, en nyhet för tiden, lämnade staden på långa tågset där vagn efter vagn innehöll dessa skönheter. Campingbåten var tänkt som ett alternativ till tältandet och var försedd med den helt nya utombordsmotorn. Även den nya segelbåtsmodellen Folkbåt byggdes i Söderköping i mängder som seglades till köparen.

Utställningen Båtbyggeristaden Söderköping berättar om nio olika båtbyggerier under ett sekel och om företag som hörde nära samman som motortillverkare, årtillverkare och segelsömmare.