Stockholms parker förr och nu

Bokomslaget

Vårt gröna Stockholm är en personlig och livfull skildring om stadens gröna landskap. Här presenteras i text och bild hur stadens och förorternas grönområden vuxit fram och utvecklats genom åren. Bengt Edlund vidgar parkbegreppet till att omfatta alla de parker, lekparker och grönområden som är till för allmänhetens rekreation och nöje.

Med sin kunskapsrika parkhistoria är Vårt gröna Stockholm en guldgruva till parkvetande och en guide för att hitta till alla smultronställen i parker och naturområden. Boken presenterar också hur parker och grönområden planerats och utvecklats från 1600-talet fram till våra dagar.

Bengt Edlund, född 1927, är arkitekt som under större delen av sitt yrkesliv varit verksam inom stads- och parkplanering.

Bengt Edlund:
Vårt gröna Stockholm. Parker, parklekar, promenader och konst
Stockholmia Förlag
Utkom 2018