Bengt Spade tilldelas Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2012

Det blev Bengt Spade, ingenjören och författaren med många års kunskap om teknik- och industrihistoria, som fick årets förtjänstmedalj. Medaljen delades ut under Riksantikvarieämbetets årliga Höstmöte som i år äger rum i Malmö med temat ”Kulturarvet och det civila samhället”.

Motiveringen för årets förtjänstmedalj lyder:
”För arbetet med att dokumentera svensk industrihistoria, genomsyrat av stor kunskap, berättarkraft och pedagogisk förmåga.”

Sedan mitten av 1970-talet har Bengt Spade arbetat med uppdrag och rådgivning inom teknik- och industrihistoria. Han har verkat med en rad branscher exempelvis kraftöverföring, sågverksindustri, snickeri, verkstad och kommunikation. Bengt har även en omfattande publicistisk verksamhet.

Den breda kunskapen, den personliga fascinationen, berättarviljan och pedagogiska förmågan lyser genom den stora mängden böcker och artiklar. Bland dessa återfinns exempelvis utmärkta skildringar av den svenska vattenkraftens historia i ett antal böcker skrivna tillsammans med docent Lasse Brunnström. Tillsammans har de kartlagt och beskrivit många av landets vattenkraftverk på uppdrag av kraftindustrin och Riksantikvarieämbetet.

– Med sin gedigna kunskap och sitt engagemang är Bengt Spade en av de främsta förmedlarna av svensk industrihistoria, säger riksantikvarie Lars Amréus, som delade ut förtjänstmedaljen under Riksantikvarieämbetets årliga Höstmöte.

(2012-11-07)