Närmare 10 000 glasplåtar från Lövqvist fotoateljé i Gävle har räddats i sista stund innan fastigheten säljs. Glasnegativen är från främst 1920- och 1940-talen. ”Det här är en unik kulturskatt”, säger Dan Lorén på Länsmuseet. [Arbetarbladet]

https://arbetarbladet.se/2012-10-29/har-raddas-en-kulturskatt