Berättelser om platser flyttar till Nordiska museet

I tio års tid har sammanlagt 2 121 personer skrivit 4 546 berättelser om platser som betyder särskilt mycket för dem. Nu blir historierna en del av hemsidan Minnen – därmed ges också ansvaret för materialet över från Riksantikvarieämbetet till Nordiska museet.

Berättelserna kommer från hembygdsföreningar, museer, skolbarn och privatpersoner, som alla bidragit med personliga minnen kopplade till platser och adresser. Genom berättelserna berörs bland annat ämnen som migration, kriminalvård och kvinnohistoria.

Sedan 2009 har alla berättelser samlats på webbplatsen Platser.se, i Riksantikvarieämbetets regi. Nu har Riksantikvarieämbetet valt att istället flytta över innehållet till det öppna arkivet Minnen.se. Därmed lämnar de också över ansvaret för materialet till Nordiska museet.

—Nordiska museet har sedan 1920-talet aktivt samlat in allmänhetens egna bilderoch berättelser om sina liv. Museet vill fortsätta att vara en självklar arena för bevarandet av minnen, även i det digitala landskapet. På så sätt kan vi även i framtiden säga något om dagens Sverige, säger Sven Rentzhog, avdelningschef Digital Interaktion.

Syftet med flytten är att renodla insamlingsarbetet av immateriellt kulturarv inom kulturarvssektorn. Platser blir genom flytten ett insamlingstema på Minnen, och kommer att modereras av Riksantikvarieämbetet. Den som redan lagt in berättelser kommer att kunna redigera dessa, och den som vill bidra med nya kommer också att kunna göra det även i framtiden.

Hemsidan Minnen innehåller sedan tidigare 690 berättelser om ämnen som mötesplatser, migrationsberättelser, löftesinsamling, nyårsfirande, #metoo och personliga hemsidor, som samlats ihop genom museer och olika samarbetspartners. I och med tillskottet från Platser ökar mängden berättelser på webbplatsen avsevärt.

På Minnen kan du utforska berättelserna genom att klicka dig fram bland de olika ämnena, eller använda kartfunktionen. Den som vill är alltid välkommen att bidra med sin egen historia.

(2019-09-24)