Överläggning om museiutveckling

Delar av Sveriges Museers styrelse och ledningen för Riksantikvarieämbetet.
Delar av Sveriges Museers styrelse och ledningen för Riksantikvarieämbetet.

Sveriges Museers styrelse och ledningen för Riksantikvarieämbetet har träffats för en överläggning inför framtida samverkan och satsningar. Sedan den 1 juni 2017 har Riksantikvarieämbetet ett utvidgat ansvar inom museiområdet. Uppdraget som myndigheten fått innebär bland annat att främja utveckling och samarbete på museiområdet, att samla in och förmedla kunskaper samt att erbjuda teknik- och metodstöd till landets alla museer, oavsett geografiskt läge, storlek, huvudman eller innehållsmässig inriktning.

Mötet mellan Sveriges Museer och Riksantikvarieämbetet inleddes med ett rundabordssamtal om relationer och roller, konkret samverkan kring vissa insatser samt mer övergripande vad som är på gång. Under dagen inventerades ett antal områden i syfte att skapa samsyn, få idéer om önskade framtida lägen och hitta samverkan. Ämnen som avhandlades var aktiv samlingsförvaltning, museilagen, kompetensförsörjning, digitalisering, forskning och Sveriges Museers demokratisatsning.

– Det sker mycket nu i våra respektive organisationer som kommer att ha betydelse för de svenska museerna. Det här var en mycket viktig och bra överläggning, säger Mats Persson, generalsekreterare i Sveriges Museer.

(2018-09-20)