Sensationellt fynd av hällristningar i Tanum

Andreas Toreld vid de s.k. solstativen. Foto: Tommy Andersson

Andreas Toreld vid de s.k. solstativen. Foto: Tommy Andersson

Det har gjorts ett fynd av hällristningar i Kville i Tanum i samband med en pågående inventering i Bohuslän. På den nyfunna hällen finns inte mindre än sju så kallade solstativ, som är en relativt ovanlig ristning. Arkeologerna Andreas Toreld och Tommy Andersson beskriver fyndet som sensationellt.

Lyssna till inslaget på P4 Väst

(2024-03-24)

Se även Stort fynd av hällristningar utanför Enköping (2023-06-24)