Besöksmålskarta med 205 historiska miljöer

Med kartan ”Välkommen till din historia”, som introducerats lagom till semestrarna, lyfter Statens fastighetsverk fram 205 unika besöksmål runt om i Sverige.

– Vi hoppas att besöksmålskartan ska locka våra besökare att vilja utforska sin historia och upptäcka fler av alla statliga byggnadsminnen som förvaltas av Statens fastighetsverk. Kartan är en del av vårt arbete med att skapa ökad insikt, kunskap och intresse för våra fastigheter, deras historia och betydelse för oss alla, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Totalt förvaltar Statens fastighetsverk över 2 300 fastigheter och 205 av dem består av kända och okända kultur- och naturmiljöer runt om i landet som går att besöka. Det finns slott, fästningar, fornminnen, teatrar, muséer, bruksmiljöer, fyrplatser, parker och kyrkor. De gör Statens fastighetsverk till svensk besöksnärings största fastighetsägare och en viktig aktör i landets kulturturism.

På de flesta platserna välkomnas besökarna av Statens fastighetsverks hyresgäster medan andra besöksmål får utforskas på egen hand. Kartan började delas ut den 1 juli på de 144 besöksmål som har publik verksamhet. QR-koder på kartan leder till Statens fastighetsverks webbplats där det finns mer information om besöksmålen.

– På webbplatsen finner man även länkar till våra hyresgäster som med sina olika verksamheter och sitt värdskap fyller besöksmålen med upplevelser och förmedlar deras historier. Vi hoppas att kartan, som är ett önskemål från våra hyresgäster, ska inspirera dem till att samarbeta ännu mer för att locka fler att utforska vårt kulturarv, säger Claes Brunius, affärsutvecklare på Statens fastighetsverk.

Mer information om besöksmålskartan finns på Statens fastighetsverks hemsida.

(2022-07-04)