Forskare vid Umeå universitet har jämfört vädret i Uppsala från mitten av 1700-talet och 100 år framåt med dödstalen i staden. Det visade sig att årstidsbundna växlingar satte spår i dödstalen. [TT]

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vadret-paverkade-dodligheten-forr