Medaljer och stipendier från Nordiska museet

Anna Fredholm, Lars Nylander, Helena Silfverhielm (som tog emot Alexandra von Schwerins medalj), Nordiska museets styresman Sanne Houby-Nielsen, Boel Recén, Anders Lindberg och intendent Ulla-Karin Warberg. Foto: Peter Segemark

Anna Fredholm, Lars Nylander, Helena Silfverhielm (som tog emot Alexandra von Schwerins medalj), Nordiska museets styresman Sanne Houby-Nielsen, Boel Recén, Anders Lindberg och intendent Ulla-Karin Warberg. Foto: Peter Segemark

I samband med Nordiska museets högtidsdag den 24 oktober delade museet ut Hazeliusmedaljen i silver, medalj för Hembygdsvårdande gärning samt stipendier från Mats Rehnbergs minnesfond och Harald Hvarfners minnesfond.

Årets medaljör för Hazeliusmedaljen i silver är Alexandra von Schwerin för sina insatser i att synliggöra kvinnorna i historien genom sina utställningar på Skarhults slott i Skåne. Hon har också gjort sex kortfilmer om den dolda kvinnomakten för mellan- och högstadieelever. Målet är att det i framtiden ska vara en självklarhet att kvinnornas historia finns representerad i skolungdomarnas historieböcker. Alexandra von Schwerin har även bidragit till att tiotusentals människor har fått ökad kunskap om och tillgänglighet till Skarhult, ett av Sveriges bäst bevarade renässansslott.

Hazeliusmedaljen delas ut till personer som ”inlagt förtjänster om utforskningen av sin hembygd” eller gjort insatser inom kulturminnesforskningen. Medaljerna finns i valörerna guld, silver och brons och har delats ut sedan 1924. Hazeliusmedaljen präglades första gången 1893 och överlämnades i guld till Artur Hazelius i samband med hans 60-årsdag den 30 november 1893.

Årets medaljör för Hembygdsvårdande gärning är Anders Lindberg för sina insatser i Tärna, Västmanlands län, där han levandegjort och levandegör kulturarvet genom sin unika kombination av projekt, föreningsarbete och kommunikation i sociala medier.

Medaljen instiftades på Skansens 50-årsjubileum den 30 augusti 1941. Den utdelas av Nordiska museets nämnd för att hedra insatser inom kulturminnesvården. Utlysningen går ut till länsstyrelser, länsmuseer och hembygdsförbund, som i sin tur inkommer till Nordiska museets nämnd med nomineringar.

Stipendium från Mats Rehnbergs minnesfond tilldelades Anna Fredholm för sitt viktiga arbete att söka ny kunskap om hur kvinnor har erfarit sina graviditeter i Sverige decennierna omkring sekelskiftet 1900. Stipendium från Harald Hvarfners minnesfond tilldelades Lars Nylander, Päivi Roivainen samt Anna-Vera Nylund och Boel Recén.

Nordiska museets högtidsdag högtidlighåller att museets första utställning under namnet Skandinavisk-etnografiska samlingen öppnade den 24 oktober 1873. Lokalerna låg då på Drottninggatan 71 A innan huset på Djurgården stod klart i juni 1907.

(2019-10-30)

Se även Nordiska museet delade ut medalj för hembygdsvårdande gärning (2018-10-24)