Delar av en tidigare okänd runsten har påträffats inne i Solna kyrka. De två fragmenten är inmurade i en liten nisch framme i kyrkans kor, strax intill altartavlan, och har tidigare varit övermålade. [Arkeologikonsult]https://www.arkeologikonsult.se/17-undersoekningar/2016/smaprojekt-2016/45-nyfynd-av-runsten-i-solna-kyrka