Årets första runfynd

Delar av en tidigare okänd runsten har påträffats inne i Solna kyrka. De två fragmenten är inmurade i en liten nisch framme i kyrkans kor, strax intill altartavlan, och har tidigare varit övermålade.

Läs artikeln på Arkeologikonsult

(2014-01-14)