Biblioteket i Roggeborgen

Bokomslaget

I Strängnäs höjer sig Roggeborgen med Roggebiblioteket över Mälaren. Nu presenteras bibliotekets långa historia i en ny antologi som utkommer med anledning av att det gått 50 år sedan Roggebiblioteket blev en del av Kungliga biblioteket.

Roggeborgen uppfördes först som biskopsresidens i slutet av 1400-talet. Sedan dess har borgen fyllt många syften; mest förknippad är den kanske med Strängnäs gymnasium och läroverk som brukade byggnaden i över tre hundra år.

När skolan flyttade från Roggeborgen blev den äldre boksamlingen, Strängnäs stifts- och läroverksbibliotek, kvar på domkyrkoberget. Samlingen införlivades 1968 med Kungliga biblioteket och fick ett nytt namn: Roggebiblioteket.

Samlingarna i borgen sträcker sig över sju sekler. Här finns bland annat verk från boktryckarkonstens barndom, handskrifter, kartor, glober och titlar inom många olika ämnesområden.

Elin Andersson & Emil Stenback (redaktörer):
Böcker­na i borgen. Ett halvsekel i Rogge­­bib­li­o­te­ket
Kungliga biblioteket
Utkom 2018