Berättelser kring numismatik

Under 1700-talet växte intresset för historia. Att samla böcker, äldre handskrifter och gamla mynt var uttryck för detta. Skattfynd krävdes in av rikets antikvarier för att dokumenteras. De statliga
samlingarna utökades genom fynd och gåvor. Ett urval av de mest spännande beskrivs i boken Berättelser kring numismatik.

Carl Michael Bellmans skrifter vittnar om hans många vänner och bekanta bland konstnärer, samlare, forskare och författare. Många av dem var 1700-talets kunniga numismatiker. Här presenteras de liksom Stockholms krogar och kaffehus, musik och mode, handel och ekonomi.

”Bellman förmedlar benämningar på den tidens betalningsmedel (särskilt hans egen ständiga avsaknad av sådana) insprängda i sina livfulla poetiska skildringar av livet som han såg det –  ’Skalderna ha aldrig råd’, ’När min taskbok jäspar döden’ … Här förklaras de.”

Monica Golabiewski Lannby har under många år arbetat som 1:e antikvarie vid Kungl. Myntkabinettet med ansvar för myntfynd. Hon är redaktör för och skribent i Svensk Numismatisk Tidskrift och hon har publicerat ett antal böcker inom ämnet numismatik, däribland Kung Knut Eriksson och penningarna och Sveriges mynthistoria. Berättad i korthet.

Monica Golabiewski Lannby:
Berättelser kring numismatik. 1700-talets Stockholm & Bellman
Egen utgivning
Utkom 2024