En historisk vandring i den svenska skogen

Sverige har vuxit ur skogen. Träden är inflätande i historien, i nutiden och i framtiden.

I Träd skildrar Gunnar Wetterberg samspelet mellan människan och skogen alltsedan träden vandrade in. Från böndernas svedjor, brukens träkol och flottarnas hårda arbete åt 1800-talets stormrika träpatroner till dagens skogsägarföreningar och drömmar om en kommande träålder.

Han berättar om medeltida sågkvarnar, massaindustrins genombrott och de stora skogsbolagens excesser. Han tar upp diskussionen om skogen som kolsänka, men också vårt behov av skog för skönhet och vederkvickelser. Boken är illustrerad med foton, kartor och målningar.

Gunnar Wetterberg är historiker och författare, ursprungligen diplomat. Han har tagit emot Hertig Karls pris för sin biografi om Axel Oxenstierna och Nationalencyklopedins Kunskapspris 2008, och bland annat skrivit Skånes historia i tre band.

Gunnar Wetterberg:
Träd. En vandring i den svenska skogen
Albert Bonniers Förlag
Utkom 2018