Bidrag till Dellenbanans upprustning

Regeringen har i dag beslutat att ge bidrag till Järnvägsföreningen Dellenbanans vänner. Föreningen får 50 000 kronor för ett projekt som syftar till att rusta upp en 4 km långa bansträcka mellan Delsbo och Fredriksfors i Hälsingland. Dellenbanans vänner arbetar för att utveckla Dellenbanan mellan Hudiksvall och Ljusdal till en levande och bärkraftig järnväg.

Banan har den typiska karaktären av svensk landsortsjärnväg från 1950-talet och är normalspårig och elektrifierad. I det projekt som föreningen nu får bidrag till ingår även arrangerandet av s.k. rallarveckor, då frivilliga krafter skall få chansen att delta i upprustningen av banan.

(2001-02-09)