Bilder av ras i svensk visuell kultur

Antologin Bilder av ras i svensk visuell kultur uppmärksammar Sveriges inblandning i koloniala praktiker och kolonial politik – både inom och utanför landets gränser. Författarna gör nedslag i bokillustrationer, reklam, rasbiologi, TV, film och skämtbilder med ambitionen att väcka fler diskussioner om ras i svensk visuell kultur.

Den tvärvetenskapliga antologin visar hur representationer av ras har etablerats, omformulerats och kritiserats i Sverige under tvåhundra år. Författarna är forskare i genusvetenskap, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medievetenskap, musei- och biblioteksvetenskap samt språkvetenskap. De gör nedslag i material från flera tidsepoker – bokillustrationer från 1800-talet, reklamaffischer och rasbiologiska fotografier från 1900-talets första hälft, TV- och filmkultur samt skämtbilder från 2000-talet – och närmar sig materialet med en bred uppsättning angreppssätt och perspektiv. De diskuterar det visuella materialet utifrån begrepp som dekolonialitet, representation, stereotyp, makt, genus, vithet och bildbruk.

– Förhoppningen är att antologin ska bidra till att fortsätta samtalet om representationer av ras i svensk visuell kultur. Det är väldigt roligt att så många olika forskare deltar med sin särskilda kompetens och utforskar de visuella aspekterna på representation och dess möjligheter till motstånd, säger Åsa Bharathi Larsson, redaktör och författare till artikeln ”Onkel Toms stuga i Sverige”.

Antologin är resultatet av ett tvärvetenskapligt symposium som ägde rum 2018 på Kungl. Vitterhetsakademien. Medverkande författare är Åsa Bharathi Larsson, Södertörns högskola; Tobias Hübinette, Karlstads universitet; Johan Höglund, Linnéuniversitetet; Ulrika Kjellman, Uppsala universitet; Ina Knobblock, Lunds universitet; Moa Matthis, Konstfack; Joanna Rubin Dranger, Konstfack; Jeff Werner, Stockholms universitet.

Åsa Bharathi Larsson (redaktör):
Bilder av ras i svensk visuell kultur
Kungl. Vitterhetsakademien
Utkom 2022