Tekniska innovationer i Hallwylska palatset

När Hallwylska palatset på Hamngatan i Stockholm stod färdigt 1898 var huset utrustat med tidens tekniska nymodigheter som elektrisk belysning, rinnande vatten, centralvärme, hissar, telefoner samt automobilen som ersättare till häst och vagn. Andra bekvämligheter ökade komforten för såväl herrskapet von Hallwyl som deras tjänarstab. Nu finns husets tekniska nyheter som kom vid sekelskiftet 1900 samlade i boken Teknikens palats. Modernitet, komfort och tekniska innovationer i det Hallwylska huset.

– Tiden präglades av en vilja till förändring, men också av en iver att bevara och framhäva det gamla. Det moderna livet möttes med både entusiasm och misstänksamhet. Det fantastiska med Hallwylska museet är att huset och dess föremål är bevarade och finns att uppleva för oss i vår tid, säger intendent Annika Williams, redaktör för boken.

Hallwylska museet är ett välbesökt museum och besökarnas vanligaste frågor brukar just handla om tekniska saker:  Hur värmde man upp rummen? Varifrån fick man elektriciteten? När skaffade familjen bil? I boken svaras på många av frågorna och samtidigt får läsaren både detaljinformation om museets intresseväckande moderniteter och en bredare översikt av de tekniska genombrott och innovationerna som förändrade samhället under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet.

– Wilhelmina von Hallwyls gärning med skapandet av det Hallwylska museet kan ses som ett uttryck för att spara och dokumentera en epok som var på väg att försvinna. Kanske fanns hos henne en längtan efter att hålla fast vid det som varit i en tid som genomgick enorma förändringar, säger Williams.

I boken medverkar professor Anders Ekström, docent Anders Houltz, professor emeritus Jonas Frykman, fil.dr Karin Carlsson, intendenterna Samuel Norrby och Anders Lindeberg Lindvet samt teknikkonsult Göran Stålbom. De medverkande författarna belyser i sina texter familjens intresse för tekniska innovationer och drömmen om det komfortabla livet – och vad det innebar att vara modern vid sekelskiftet 1900.

Annika Williams (redaktör):
Teknikens palats. Modernitet, komfort och tekniska innovationer i det Hallwylska huset
Hallwylska museet
Utkom 2020