Gustav Vasas revolution

Det är drygt 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till Sveriges kung efter befrielsekriget mot Danmark. Efter att i hundratals år ha hyllats som landsfader har han på senare tid alltmer börjat framställas som tyrann.

Författaren Per Leander vill i Gustav Vasas revolution ge en mer nyanserad bild av Gustav Vasa som en progressiv härskare för sin tid, utan att blunda för kungens brutalitet eller att ägna sig åt rojalistisk skönmålning.

Med ett historiematerialistiskt perspektiv förklarar han vilka krafter som hjälpte Gustav Vasa till makten, vilka förutsättningar som låg till grund för bildandet av den svenska nationalstaten, vilka intressen som drev fram reformationen av kyrkan, hur kungamakten konsoliderade den motsträviga adeln, samt varför den tidigare upprorsledaren som kung själv tvingades slå ner så många bonde uppror. Framför allt argumenterar han för att ingen annan vid denna tid hade kunnat leda den revolution som Gustav Vasa genomförde, och att det utan honom kanske inte hade blivit något Sverige.

Per Leander är journalist och magister i historia. Han har tidigare skrivit böckerna Kampen mot Putin. Den ryska proteströrelsens uppgång och fall och Lenins kostym. De svenska socialisterna och ryska revolutionen.

Per Leander:
Gustav Vasas revolution
Carlsson Bokförlag
Utkom 2024