Observatoriemuseet
7 november – 29 december 2013

På Observatoriemuseet i Stockholm visas just nu en utställning med fotografier från expeditioner till Arktis vid slutet av 1800-talet.

En stigande temperatur håller på att förändra miljön i Arktis. Isarna smälter, trädgränsen höjs och permafrosten tinar. Först på senare tid har det blivit möjligt att få tillförlitliga mätningar från hela Arktis. Därför är osäkerheten stor kring exakt vad som håller på att hända. Hur har miljön förändrats över tiden?

 
Från Adolf Erik Nordenskiölds expedition till Grönland 1883. Fotograf Otto Kjellström

Från Adolf Erik Nordenskiölds expedition till Grönland 1883.
Fotograf Otto Kjellström.
Under perioden 2012-2014 pågår ett forskningsprojekt som finansieras av vetenskapsrådet, där äldre fotografier från polarområdena digitaliseras. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Kungl. Vetenskapsakademien, Naturhistoriska riksmuseet och Polarforskningssekretariatet.

Bilderna utgör en unik samling som förväntas bli ett viktigt jämförelsematerial till dagens fältforskning. De kommer att ge klimatforskare, vetenskapshistoriker och författare ny kunskap om polarområdena. De historiska bilderna blir även ett referensmaterial till de miljöförändringar som sker idag. Totalt omfattar projektet 15 000 fotografier från 1800- och 1900-talen.

Smerenberg bay, vid Spetsbergen, den 18 juli 1873. Fotograf Axel Envall

Smerenberg bay vid Spetsbergen, den 18 juli 1873.
Fotograf Axel Envall.
I utställningen Bilder från Arktis visas ett urval av bilderna, avgränsade i tid och rum. Bilderna föreställer motiv från Arktis från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal. Samtliga är tagna på expeditioner och speglar landskap, människor och verksamheter.