Nazistisk infiltration i Sverige 1933–1945

Boken Drömmen om Norden handlar om det nazistiska inflytandet i de svenska universiteten under 1940-talet. Hur kunde egentligen lärare, forskare och humanistiskt bildade människor ställa sig i nazismens tjänst? Vad var det som fick människor att också ta ställning för människovärde mot ondska och brutalitet?

Sverige var ett strategiskt mål för nazisternas kulturpolitik. Tyska lektorer sändes ut som agenter av naziregimen för att infiltrera Sverige och sedan rapportera till Berlin – därför finns i tyska arkiv ett rikt material som belyser den nazistiska kulturpropagandan i Sverige och det svenska kulturklimatet. Drömmen om Norden som ett germanskt paradis, som kontrast till en allt mer stressad modernitet, blev ett ständigt tema i den nazistiska kultur-propagandan.

Det som diskuterades på 1930-talet: folk, nation, och national-karaktär, har i dag under nya etiketter som mentalitet, identitet och etnicitet fått förnyad aktualitet. Förhärligandet av Norden och den blonda blåögda ”ariska rasen” började med ord och ledde till uteslutning – först isolering, sedan förföljelse och till sist förintelse.

Birgitta Almgren är professor i tyska vid Södertörns högskola. Sedan 1998 har hon varit engagerad i internationella nätverk och forskningsprojekt kring interkulturella processer Sverige-Tyskland i skuggan av nazismen.

Birgitta Almgren:
Drömmen om Norden. Nazistisk infiltration i Sverige 1933–1945
Carlsson Bokförlag
Utkom i april 2005