Populärhistoriska tidskrifter ökar kraftigt. TV, film och bokförlag satsar hårt på ämnet. Men den historiebild som ges är ofta kommersiell och utan koppling till nuet, anser Ulf Zander, som forskat om hur man debatterat och använt svensk historia. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/bocker/historien-har-blivit-en-storsaljare/