Birgittas jubileumsår avslutas

Nu avslutas det årslånga firandet av heliga Birgittas 700-åriga födelsedag. Det började i Rom 2002 på Birgittadagen den 7 oktober. Sen dess har det firats runt om i hela den kristna världen. Enligt Sekretariatet för Birgittajubileet har året resulterat i 3 885 artiklar, 1 106 Birgittaprojekt, 317 utställningar, 278 musikföreställningar, 137 föredrag, 42 böcker och några bakelser

Det officiella startskottet 2003 i Sverige skedde den 31 maj-1 juni i Vadstena, då jubileumshelgen lockade tiotusentals besökare. Besöken har sen fortsatt i tusental till Birgittas egen kyrka, Blåkyrkan i Vadstena, till det nyöppnade museet Sancta Birgitta Klostermuseum och till den lilla staden vid Vättern.

Jubileet har inte bara avsatt spår i Östergötland. I Europa och i hela Sverige, från norr till söder, har projekten avlöst varandra. Och inte minst i vårt grannland Finland har man satsat stort på att fira Birgitta. Den här veckan firas Birgitta av i Finsta, som traditionellt har ansetts som Birgittas födelseort, och i centralorten Norrtälje i Roslagen. Och avslutningen i Norrtälje blir en folkets fest!

– Vi gratulerar alla vänner och invånare i Finsta som med stort engagemang ordnat denna folkliga avslutningsfest, sa ordförande i Birgittajubileet Björn Eriksson under sitt besök i Finsta på söndagen.

Ett stort antal gäster anlände under söndagsförmiddagen för att delta i festligheterna. Värdar i Finsta var ordförande i Finstakommitteen, tillika kommundirektör i Norrtälje, Mats Törnquist och Kurt Pettersson, kommunfullmäktiges ordförande. Bland annat guidades gästerna runt i Finsta och deltog i högmässan i Skederids kyrka, där heliga Birgitta döptes.

– Den nationella kraftsamling som gjorts runt denna ikon, denna kraftfulla kvinna, som väckt och väcker så mycket känslor och tankar, är utan motstycke, sa Björn Eriksson. Inom ekumeniken, folkbildningen, turismen och kulturen har gränser rivits ner och projekten bara ökat i styrka.

Sekretariatet för Birgittajubileet under ledning av generalsekreterare Lars Bergquist och projektledare Åse Berglund planerar för en utvärdering av jubileet.

– Vi vet att det finns mycket lärdom att hämta i detta projekt, där så många har bidragit och hittat nya lockande samarbetsformer på lokal men framförallt på nationell och internationell nivå, säger projektledare Åse Berglund. Detta sätta att arbeta kan vara en ny hörnsten i framtidens turistpolitik.

Utvärderingen handlar dels om att ta reda på hur man kan dra nytta av den stora uppslutningen som varit under jubileet från olika myndigheter och organisationer. Men det handlar också om att skapa förutsättningar för framtida samarbeten inom de nationella nätverk som skapats inom kultur och turismnäringen. Kyrkans bidrag i utvärderingen är bl.a. att utvärdera vad jubileet haft för betydelse för samarbetet inom olika trosriktningar och samfund.

– Det är en grannlaga uppgift att ta tillvara och värna det medeltida intresse som väckts, och knyta ihop alla kontaktband i Finsta, Vadstena, Sverige och världen! säger Björn Eriksson. Birgitta och Arn har öppnat en glipa till den fantastiska medeltiden, nu måste vi få upp dörren på vid gavel.

Under hösten återstår 169 projekt under Birgittajubileets mantel. Bland annat leder landshövding Björn Eriksson näringslivsdelegationer till tre europeiska städer Rom, Warszawa och Budapest.

(2003-10-07)