Medeltida köpmansgård funnen i Malmö

Vid en ledningsdragning i Stortorgets nordöstra hörn, framför Rådhuset, har en av Malmö Kulturmiljös arkeologer påträffat grunden till ett medeltida hus. Grundstenar och tegelfyllning till detta stenhus tittar fram bland moderna ledningar och rör. Huset är sannolikt ett av Rostockergillets hus som låg här fram tills dess att Stortorget anlades 1536-1546. Rostockerköpmännens gård bör ha varit välbyggd och ståtlig, de tyska handelsmännen var välbärgade.

En Rostockergård omnämns 1444 och Rostockergillet omtalas första gången 1452. När Kristian III ger staden tillstånd att riva gården 1536 för att Stortorget ska anläggas, har gården övergått i privat ägo. Borgarna i staden åläggs att ersätta ägaren Erik Krumdige för förlusten av gården och tio år senare finns ett omnämnande att han fått en fastighet vid Södergatans östra sida. Delar av Rostockergården har påträffats vid tidigare utgrävningar, rapporterar Malmö Kulturmiljö.

Stortorget anlades på initiativ av borgmästare Jörgen Kock, som ett handels- och paradtorg. För att ge plats åt torget revs Helgeands-klostret och flera kvarter med medeltida bebyggelse, en ytan motsvarande cirka fem procent av stadens dåvarande storlek. Torget var länge ett av Nordens största stadstorg och trots att de flesta äldre husen ersattes med betydligt större byggnader kring sekelskiftet 1900 har platsens monumentalitet bevarats.

(2004-05-29)