Dansk arkeolog får Gad Rausings pris

Mogens Trolle Larsen på Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars 2018. Foto: Therése Särnbäck

Mogens Trolle Larsen på Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars 2018. Foto: Therése Särnbäck

Den danske arkeologiprofessorn Mogens Trolle Larsen tilldelas “Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning” av Kungliga Vitterhetsakademien. Han får utmärkelsen på 1 500 000 kronor för sitt “originella filologiska och filosofiska forskning i historiska texter om antik och medeltida logik, semantik och kunskapsteori”.

Professor Sten Ebbesen är allmänt erkänd som den ledande forskaren på sitt område. Hans arbete är av exceptionell betydelse för förståelsen av en central del av den europeiska filosofins historia från Platon och Aristoteles till renässansen. Vid sidan av den strikt vetenskapliga forskningen har Ebbesen även riktat sig till den danska allmänheten, inte minst genom ett flertal böcker och skrifter.

Sten Ebbesen har också sedan början av 1970-talet som anställd vid Köpenhamns universitet arbetat med ett fackområde som före hans insats ännu hade långt ifrån den status som det nu har inom vetenskapen: antik och medeltida logik med språkteori. Ebbesen har varit gästprofessor vid många universitet. Han är medlem av Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab och hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet.

– Att Kungl. Vitterhetsakademien valt att ge priset till mig är en stor ära och ett stort erkännande av min forskning. Det är fantastiskt roligt och mycket överraskande, säger Mogens Trolle Larsen.

Rettigska priset ges i år till två personer. Sven-Eric Liedman, professorn i idé- och lärdomshistoria i Göteborg, får 250 000 kronor för utomordentligt stora och mångsidiga insatser för humanistisk forskning. Han får det Rettigska priset för att under sin långa forskargärning bidragit till att göra ämnet idé- och lärdomshistoria känt och respekterat såväl inom universitetsvärlden som inom den offentliga debatten.

Tidigare mottagare av Gad Rausings pris 
2016: professor Erik A. Nielsen, Köpenhamn
2015: professor Sverre Bagge, Bergen
2014: professor Minna Skafte Jensen, Köpenhamn
2013: professor Jan Terje Faarlund, Oslo
2012: professor Kirsten Blinkenberg Hastrup, Köpenhamn
2011: professor emeritus Åke Daun, Stockholm
2010: professor Vésteinn Ólason, Reykjavik
2009: professor Eva Österberg, Lund
2008: professor Simo Knuuttila, Helsingfors
2007: docenten, fil.dr Mogens Herman Hansen, Köpenhamn
2006: professor Heikki Räisänen, Helsingfors
2005: Museuminspektör, fil.dr Jørgen Jensen
2004: professor emeritus Ulf Teleman, Lund

(2018-03-20)