Birka öppnar för sommarens vikingaliv

Birkamuseet på Björkö har nu öppnat för säsongen. Alla som vill uppleva det vikingatida livet får i år flera tillfällen på Birka. Bland annat lägger Sveriges största vikingaflotta till vid ön och slår läger under sommaren. Där ska smeder, timmermän och snickare i tids-typiska kläder bygga ett vikingaskepp. Årets arkeologer kommer inte bara hålla sig på fast mark, utan går också riktigt på djupet efter Birkas hamnar.

Vikingastaden Birka var från 700-talet och tvåhundra år framåt en av de viktigaste handelsplatserna i norra Europa. Fynden från tusentals gravhögar, försvarsborgen och stadsvallen berättar mycket om hur invånarna i Birka levde.

– Museets utställningar och filmvisningarna ger besökaren en bra bild av hur Birka såg ut. Men vi jobbar också mycket med att levandegöra det vikingatida livet med vikingaläger och dramatiserade visningar på ön, säger platschefen Helene Andersson.

I juli lägger en vikingatida flotta till vid Birka med skepp som alla får prova att ro. I skeppslagets läger pågår febril aktivitet med skeppsbygge, repslagning och andra hantverk. Vid elden kan besökarna själva få laga sin vikingatida lunch.

Nytt för i år är också en fokusering på Birkas 1800-talsarkeologi. Under juli och augusti träffar besökaren 1800-talsarkeologen Hjalmar Stolpe. I ett anlagt utgrävningsschakt berättar Stolpe, gestaltad av aktörer från Kompani Bastard, om spännande fynd, nydanande grävmetoder och tidens nya idéer. För barn finns det möjlighet att delta i utgrävningen med tidstypiska redskap och metoder.

– Det finns ett stort intresse för arkeologi och vi vill ge fler möjligheten att delta i utgrävningsarbetet. Riksantikvarieämbetet planerar också en amatörarkeologisk utgrävning i juli, berättar Helene Andersson.

Marinarkeologer från Södertörns högskola och Sjöhistoriska museet kommer vid ett par tillfällen att undersöka vattnet kring Birka. De hoppas få svar på hur Birkas hamnar, skepp och maritima försvars-verk såg ut.

Birka är tillsammans med Hovgården på Adelsö ett av Sveriges tretton världsarv. Birkamuseet är öppet dagligen 30 april – 11 september.

(2005-05-02)