Skyddsföreskrifter för Mora stenar

Regeringen har i dag fastställt skyddsföreskrifter för de statliga byggnadsminnena Mora stenar, vattentornet och lokstationen vid Kristianstads station samt ställverket vid Uppsala station.

Mora stenar i Knivsta kommun är den plats där kungavalen hölls under medeltiden och kan därför ses som symboler för Sveriges demokratiska arv. Mora stenar finns sedan 1770 inrymda i en för ändamålet specialritad byggnad. Denna har sedan dess genomgått ett antal förändringar men är sedan 1935 förklarat som statligt byggnadsminne.

Mora stenar

Mora stenar. Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetet.

Uppsala station är en av de tidiga monumentala stationsbyggnaderna och uppfördes under 1860-talet i samband med att norra stambanan byggdes. Under 1910-talet uppfördes även tre ställverk i anslutning till stationshuset. Två av dessa togs senare bort och endast ett benämnt Uppsala II återstod. Detta förklarades som statligt byggnadsminne sedan 1986.

Stationsmiljön i Kristianstad är exempel på en välbevarad stationsmiljö från tiden för förra sekelskiftet. Både vattentornet och lokstationen uppfördes i mitten av 1910-talet. Byggnaderna förklarades som statligt byggnadsminne sedan 1986.

Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av regeringen efter framställning från Riksantikvarieämbetet. Regeringen ska också ange på vilket sätt byggnaden ska vårdas genom att fastställa skyddsföreskrifter.

(2005-05-02)