Fri entré fördubblade museibesöken

Antalet besök vid de statliga museer som vid årsskiftet införde fri entré mer än fördubblades under årets tre första månader jämfört med motsvarande period förra året. Under det första kvartalet 2005 hade museerna drygt 790 000 besök vilket var en ökning med 115 procent jämfört med första kvartalet 2004.

De procentuellt största ökningarna i publiktillströmning hade Sjöhistoriska museet, Livrustkammaren, Naturhistoriska museet och Nordiska museet. Sjöhistoriska museet ökade antalet besök med 420 procent till 42 572 första kvartalet 2005. Livrustkammaren ökade antalet besök med 370 procent.

Denna dramatiska ökning av museibesök framgår av den redovisning av besöksutfall vid de 19 statliga museer som omfattas av den sk fri entréreformen som Kulturrådet lämnat till Utbildnings- och kulturdepartementet. En utvärdering av fri entréreformens effekter skall vara klar hösten 2006.

Kulturrådets statistiker Sten Månsson är inte förvånad över den kraftiga ökning som redovisningen presenterar:

– Nej, det var förväntat. De siffror som vi nu har fått in från museerna stämmer väl överens med den bild av en kraftig ökning som vi redan tidigare fått från de berörda museerna.

I nästkommande redovisning är det meningen att även besöksutvecklingen på några museer som inte omfattas av fri entré-reformen skall presenteras, t.ex. Tekniska museet, Millesgården
och Medeltidsmuseet. Detta är enligt Sten Månsson något som museerna själva har efterlyst, både sådana som har och sådana som inte har entréavgifter:

– När de statliga museerna med fri entré på några månader får nästan en halv miljon fler besökare är det ju tänkbart att det får effekter på andra museer som inte har fri entré. Därför är det viktigt att ha med en referensgrupp med museer som har entréavgifterna kvar.

(2005-04-26)