Biskop John Cullberg

Mitt under brinnande världskrig vigdes John Cullberg (1895–1983) till biskop. Han var en då en uppmärksammad religionsfilosof med konservativ politisk förankring. Redan under 1920­-talet startade Cullberg sin akademiska karriär och blev doktor i både filosofi och teologi och han förblev religionsfilosof livet ut.

Efter att ha varit församlingspräst blev John Cullberg 1940 biskop i Västerås stift (1940–1962). Som biskop bekämpade han partipolitiseringen av Svenska kyrkan, stödde ett ökat engagemang och inflytande för lekmännen, röstade för att kvinnor skulle få prästvigas och gav hårt arbetande högkyrkliga präster sitt stöd.

John Cullberg var samtidskritiker, både när det gällde kyrka och samhälle, och som uppmärksammad debattör drog han fulla hus. Cullberg kunde kritisera vad han ansåg vara demokratins avigsidor men var också socialt engagerad i Sverige och utomlands. Han drev frågor om internationellt bistånd och var till exempel medlare i Cypernkrisen.

Boken John Cullberg. Biskop, religionsfilosof och samtidskritiker är det första arbetet som presenterar en av de mest intressanta och komplicerade kyrkoledarna i Svenska kyrkan. I boken bidrar dryga dussinet författare till en spännande framställning av biskop Cullbergs insatser för Västerås stift, för Svenska kyrkan och för den världsvida kyrkan. De medverkande författarna är Torbjörn Aronsson, Birgitta Brodd, Sven-Erik Brodd, Johan Cullberg, Bo Hansson, Karin Johannesson, Jonas Jonsson, Mikael Mogren, Inga Sanner och Gunnar Weman.

Lennart Sjöström (redaktör):
John Cullberg. Biskop, religionsfilosof och samtidskritiker
Artos & Norma bokförlag
Utkom 2023