Regeringen har utsett Björn Jordell till ny riksarkivarie och chef för Riksarkivet. Han tillträder den nya tjänsten den 1 maj 2010.

Björn Jordell, född 1954, är sedan 2003 stadsarkivarie och chef för Stockholms stadsarkiv. Han har tidigare haft andra tjänster vid stadsarkivet, bland annat som biträdande förvaltningsdirektör och chef för tillsyn och rådgivning.

– Jag är oerhört glad och stolt över uppdraget att bli ny riksarkivarie. Riksarkivet och det svenska arkivväsendet har stora frågor att hantera under de kommande åren, säger Björn Jordell.

– Den främsta utmaningen är digitaliseringen och förbättrad tillgänglighet till vårt gemensamma kulturarv. I detta är arkivverksamhetens roll – att skapa stabila och långsiktiga lösningar i byggandet av en elektronisk förvaltning speciellt intressant. Detta viktiga uppdrag ser jag fram emot att arbeta med på nationell nivå och vidga till en internationell nivå tillsammans med ett stort och synnerligen kompetent Riksarkiv, avslutar Björn Jordell.

– Björn Jordell har goda kunskaper och insikter om förutsättningarna på arkivområdet, säger Lena Adelsohn Liljeroth. Riksarkivets uppdrag är att göra arkiven, en viktig del av vårt kulturarv, angelägna och tillgängliga för medborgarna. Samtidigt är det av stor betydelse att det strategiska arbetet med frågor om samhällets informationsförsörjning och e-förvaltning fortsätter.

– Björn Jordell har tydliga visioner om Riksarkivets framtida verksamhet och utveckling, och med hans kompetens och erfarenhet finns det goda förutsättningar att möta de möjligheter och utmaningar som Riksarkivet och arkivväsendet står inför, konstaterar Lena Adelsohn Liljeroth.