Finlands historia

Över 500 år en del av det svenska riket, drygt ett sekel som ett ryskt storfurstendöme, därefter självständigheten och EU-medlemskapet – professor Henrik Meinander betraktar Finland i dess internationella sammanhang i Europa och världen.

Nationalspråken, teknikens utveckling och geopolitiken lyfts fram. Den numera ofta förbisedda svenska tiden får stor uppmärksamhet. Meinander beskriver ett Finland som uppkom inom och parallellt med det svenska riket; historiens växlingar där nationer och nationella identiteter föds och ibland också dör, framträder på ett fängslande sätt.

Henrik Meinanders överblick av Finlands historia har sedan den först utkom 2006 blivit den mest spridda finlandshistorien i koncis form, den har utgetts i flera upplagor och på många språk. För denna nyutgåva har professor Meinander skrivit ett helt nytt avsnitt om 2000-talet.

Henrik Meinander är professor i historia vid Helsingfors universitet sedan år 2001. Han har studerat och forskat i Skandinavien och Skottland, och har bland annat varit intendent för Mannerheim-museet i Helsingfors och chef för Finlandsinstitutet i Stockholm.

Henrik Meinander:
Finlands historia. Linjer, strukturer, vändpunkter
Schildts & Söderströms
Utkom 2014