Bödlar på 1600-talet

Bödlar - omslag

Förutom att verkställa dödsstraff var bödelns uppgifter sådana som ingen respektabel människa önskade befatta sig med: tömma dasstunnor, kastrera hästar, avliva hundar och dränka katter.  Hur rekryterades någon till en tjänst som den?

Historikern Annika Sandén placerar bödeln som person i centrum och försöker förstå honom i ett kulturellt och socialt sammanhang. Hon behandlar bödelns bakgrund, hur han har kommit i fråga för tjänsten, arbetsvillkor och umgängesformer. Vilka var det som umgicks med bödeln? Vem önskade gifta sig med en man som han?

Men bödeln hade också funktioner som somliga eftersökte. Han hade en hemvist i den magiska världen. Han kunde bota sjukdomar och tillhandahålla ting med särskilda krafter.

Annika Sandén är fil.dr, docent i historia och verksam vid Stockholms universitet. Hon har tidigare utkommit med Missdådare. Brott och människoöden i Sverige omkring 1600 och tillsammans med Erik Petersson Mot undergången. Ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid. Han var tillsammans med Sofia Holmlund redaktör för Usla, elända och arma – samhällets utsatta under 700 år, som utsågs till Årets bok om svensk historia 2013.

Annika Sandén
Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal
Atlantis
Utkom 2016