Samhällets utsatta under 700 år

Tattare, tiggare, vansinniga och löskefolk – utsatta människor har funnits i alla tider. Många har fötts in i fattigdom och utanförskap, andra har drabbats av olyckor under livets gång som gjort att tillvaron kantrat. En del har lyckats resa sig, andra har dukat under.

Vad vet vi egentligen om utsatta människor i svensk historia? Hur såg tillvaron ut för den som var psykiskt sjuk eller funktionshindrad, och för den som inte kunde försörja sig själv? Vad hände de unga kvinnor som blev gravida utan att vara gifta? Och hur klarade sig deras barn, de som kallades oäktingar?

I Usla, elända och arma varvas skildringar av enskilda livsöden med övergripande historisk analys från medeltiden till våra dagar. I fokus står den lilla människan, hennes vardag och kampen för överlevnad och värdighet.

I femton texter presenteras en annorlunda typ av historia med ett uttalat underifrånperspektiv. Författarna är forskare som på olika sätt brottats med dessa frågor i sitt arbete. Tillsammans ger de en röst åt människor som sällan kommit till tals, vare sig i de historiska källorna eller i dagens samhällsdebatt.

Annika Sandén är fil.dr i historia vid Stockholms universitet. Hon har tillsammans med Erik Petersson tidigare utkommit med boken Mot undergången. Ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid. Sofia Holmlund är fil.dr i historia vid Stockholms universitet.

Sofia Holmlund & Annika Sandén (red):
Usla, elända och arma – samhällets utsatta under 700 år
Natur & Kultur
Utkom 2013