Brott och människoöden i Sverige omkring 1600

Omkring 1600 lades grunden för det svenska stormaktsväldet. Kungar och krigare vet vi en del om, men hur var det med dem som blev kvar där hemma? Och hur tänkte och kände egentligen människor förr i tiden? Om man fick lära känna dem, skulle man då förstå dem?

I rikets socknar, bortom de storpolitiska händelserna, måste människorna ordna sina liv så gott det gick. Konflikter uppstod och brott begicks. Och det var den lokala rättvisan som hade att lösa konflikterna och döma brottslingarna. Hur såg tidens människor på brott och straff, på heder och skam och på sin plats i gemenskapen?

Utifrån samtida rättsprotokoll skildrar historikern Annika Sandén ett antal brottsfall som speglar vanliga människors liv och värderingar. Vi får läsa om mord, hor, könsöverskridande beteende, kyrk stölder och supande präster i ett mikrokosmos där människors livsföring ofta kom i konflikt med överhetens önskemål. Men brottsfallen berättar även en evig historia om oro, längtar och drömmar inför framtiden.

Annika Sandén är fil.dr och verksam vid Stockholms universitet. Hon har tillsammans med Erik Petersson utkommit med boken Mot undergången. Ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid och var tillsammans med Sofia Holmlund redaktör för Usla, elända och arma – samhällets utsatta under 700 år, som utsågs till Årets bok om svensk historia 2013.

Annika Sandén:
Missdådare. Brott och människoöden i Sverige omkring 1600
Atlantis
Utkom 2014