Bokförläggaren Gerard Bonnier och konsten

Den legendariske bokförläggaren Gerard Bonnier (1917–1987) var också en nyckelperson i svenskt konstliv under flera decennier. Han starka engagemang tog sig många uttryck, men framför allt i ett passionerat samlande, och från mitten av 1940-talet till slutet av 80-talet skapade Gerard Bonnier en enastående samling av svensk och internationell nutidskonst.

Med hjälp av tidigare opublicerade brev, fotografier, recensioner och vernissagekort ger boken en fascinerande inblick i Gerard Bonniers liv med konsten och hans nära vänskap med konstnärer och museimän. Materialet – som är återgivet i faksimil och skapar en levande känsla av tiden och sammanhanget – speglar också de starka band mellan litteraturen och bildkonsten som kännetecknar bokförlaget. Bokens huvudkapitel är en dokumentation av konstsamlingen som Gerard Bonnier placerade i Albert Bonniers förlags lokaler på Sveavägen.

De nytagna fotografierna visar hur konsten är en självklar del av förlaget, men visar också något av det bästa som gjorts inom svensk efterkrigskonst. Boken rymmer texter av bland andra Ulf Linde och Nina Öhman och materialet är sammanställt av Niclas Östlind.

Fil.dr. Niclas Östlind är lektor vi Akademin Valand, skribent och curator. Han ansvarade för utställningen På andra sidan skiftet. Svensk konst 1947–1987 ur Albert Bonniers förlags samling, som visades på Bonniers konsthall sommaren 2017.

Niclas Östlind:
Bokförläggaren och konsten
Alberts Bonniers Förlag
Utkom 2017