Albert Bonnier och hans tid

I september 1835 anlände en knappt femtonårig judisk bokhandlarson från Köpenhamn till Stockholm. Två år senare gav han ut sin första bok.

Under Albert Bonniers tid drog förändringens vindar fram över landet: tekniskt, politiskt, socialt, ekonomiskt – och litterärt. När han avled år 1900 var han den främste förläggaren av svensk skönlitteratur: Rydberg, Strindberg, Heidenstam, Fröding, Lagerlöf. Han nådde denna position trots en grasserande antisemitism som ibland slog över i hatkampanjer.

I år är det 200 år sedan Albert Bonnier föddes. Det här är berättelsen om Sveriges första moderna förläggare, ständigt vägledd av den publicistiska princip som han gjort till sin: sprida, icke döma.

Per T Ohlsson är flerfaldigt prisbelönad journalist, författare och senior columnist i Sydsvenskan. Bland hans tidigare böcker märks 1918. Året då Sverige blev Sverige, Konservkungen om Herbert Felix och Svensk politik.

Per T Ohlsson:
Albert Bonnier och hans tid
Albert Bonniers förlag
Utkom 2020