Tage Erlanders dagböcker 1959

Den senast volymen i utgivningen av statsminister Tage Erlanders dagböcker omfattar år 1959 – ett händelserikt år i världspolitiken: Fidel Castro och hans rebeller tog makten på Kuba efter flera års gerillakrig. Den sovjetiske regeringschefen Chrusjtjov föreslog att en atomvapen- och raketfri zon skulle skapas i Skandinavien och att Östersjön skulle bli ett ”fredens hav”. Samtidigt meddelade Frankrikes nye president Charles de Gaulle att Frankrike inom kort skulle förfoga över kärnvapen.

Rymdkapplöpningen mellan supermakterna fortsatte. I mitten av augusti tog den amerikanska satelliten Explorer VI de första bilderna av jorden från rymden. Och en månad senare landade en sovjetisk raket på månen. Under året träffades ett avtal mellan Storbritannien och Turkiet om självständighet för Cypern. Medan ett blodigt uppror utbröt i Tibet, som sedan 1951 var ockuperat av Kina. Tibets regering förklarade Tibet självständigt.

I Europa trädde den ekonomiska unionen EEC i kraft och tullarna sänktes med tio procent inom unionen. Sju nationer som stod utanför EEC, däribland Sverige, lade nu grunden för en egen gemensam marknad, EFTA.

Året 1959 erbjöd också stor dramatik på den inrikespolitiska scenen. En inflammerad fråga blev regeringens inbjudan till den sovjetiske regeringschefen Chrusjtjov att besöka Sverige i augusti. Besöket kritiserades häftigt av folkpartiet och högern och Chrusjtjov lämnade återbud. Att den svenske utrikesministern Östen Undén klart avvisat de sovjetiska planerna på att göra Östersjön till ett ”fredens hav” kan också ha påverkat Chrusjtjovs beslut.

Högerledaren Jarl Hjalmarson var sedan länge kritisk till den svenska neutralitetspolitiken. Inom regeringen var man därför enig om att Hjalmarsson inte borde utses till FN-delegat. Något som fick högerpartiet att helt avstå från att delta i den svenska FN-delegationen.

Två andra frågor som dominerade den politiska dagordningen var beslutet om en allmän tjänstepension, ATP, samt införandet av en omsättningsskatt på fyra procent för att undvika en underfinansierad budget.

Tage Erlanders dagböcker ges ut av äldste sonen, professor Sven Erlander. Hittills har det utkommit tio volymer, som täcker åren 1945-1959. Leif Andersson, som skrivit kommentarer och personregister, arbetade i Tage Erlanders kansli 1960-1969.

Tage Erlander:
Dagböcker 1959
Gidlunds Förlag
Utkom 2009