Den ryska ockupationen i norr 1809

Bokomslaget

Våren år 1809 var en dramatisk tid i Sverige. Kung Gustav IV Adolf avsattes i en statskupp och den ryska armén sa upp den vapenvila som rådde i kriget mot Sverige. Ryska trupper invaderade svenskt fastland och den 25 mars kapitulerade den svaga svenska armén i Kalix.

Detta blev starten för den ryska ockupationen i Norrbotten och Västerbotten. För civilbefolkningen i norr blev 1809 ett nödens och dödens år. Sjukdomar, fattigdom och hunger drabbade många. Först i november lämnade de sista ryska soldaterna länet varpå ockupationen av svenskt territorium upphörde.

Ockupationen blev en svår tid för bönderna. Dessa hade redan tvingats utföra omfattande körslor för den svenska armén, när sen ockupationen kom tvingades de till inte bara transporter utan också leverans av mat och foder till fienden. Som ett resultat härav lämnade bönderna sina byar och flydde mot fjälltrakterna för att slippa både svenska och ryska order.

I krigets spår följde också omfattande sjukdomar som drabbade civilbefolkningen hårt. 1809 års dödstal var höga, och födelsetalen sjönk. Till detta kom en omfattande spädbarnsdödlighet. Men mitt i all misär ger boken också exempel på mänsklig godhet – om hjälpande händer i nöden, och om omöjliga kärleksöden.

Händelserna i Västerbotten var starkt knutna till Napoleons krig på kontinenten. Ockupationen var för Rysslands del i första hand inte ett gripande efter nytt territorium utan en effekt av att Sverige stod som allierad till Napoleons motståndare.

K-G Bergström är tidigare politisk kommentator, utrikeskorrespondent och programledare på SVT.

K-G Bergström:
Nöd och död. Den ryska ockupationen i norr 1809
Historiska Media
Utkom 2020

Nominerad till Årets bok om svensk historia 2020.