Boom i Bergslagen

Örebro slott
12 juni 2021 – tillsvidare

Under sommaren öppnade Örebro läns museum en ny utställning på Örebro slott. Boom i Bergslagen är en utställning som berättar om järnbruket och om järnets betydelse för Sverige under medeltiden, om gruvor och hyttor, bergsmän och makt.

Just här, i bergslagsdelen av Örebro län, tillverkades under medeltiden kanske det bästa järnet i hela världen. Hur det kom sig, och vilken betydelse det fick för Sverige som rike samt vilken makt järnet kom att föra med sig är utställningens utgångspunkt. I den första delen av utställningen möts besökaren av en stor modell som föreställer ett utsnitt av bergslagens landskap. Genom modellen ges besökaren förståelse för hur samarbetet kring järnet var organiserat och hur alla de delar som behövdes hängde samman. Från gruvan till hyttan skulle malmen transporteras och från skogen till hyttan skulle bränslet – träkolet -tas. Och sedan skulle den färdiga järnmalmen transporteras vidare ut i världen.

På närkeslätten där en ås korsar Svartån nära Hjälmaren placerade kungen sitt strategiska fäste – Örebro slott. Dit togs på vintervägar järnet till Hindersmässan i januari. Där möttes bergsmän och handelsmän för att göra affär. Osmundar från Bergslagen passerade Örebro och Arboga för omlastning för vidare transport. Ett kvitto på att bergslagsjärnet efterfrågades och spreds långväga är att i England användes på 1280-talet begreppet osmund för ett från Norden importerat, och knappt 3 hekto tungt, stycke av smidbart järn.

De bergsbrukande människorna i Örebro län var en maktfaktor. Kung, frälse och kyrka måste förhålla sig till dem, och bygga allianser med dem. Under den här tiden definierades de som grupp – bergsmännen – som fick rättigheter, inflytande och makt. I ett bergslag ingick flera bergsmän som genom samarbete drev de arbetet i gruva och hytta.

Bergsmännens särställning leder till den andra delen av utställningen. Där berättas om Engelbrekt, om hur han valdes av bönder och bergsmän att föra deras talan och göra uppror mot kungen. Engelbrekt är förknippad med Örebro, han fick Örebro slott som förläning och han mördades vid Göksholms slott utanför Stora Mellösa.

Utställningens sista del handlar om varför vi kan veta det vi vet om bergslagens historia. Här berättas till exempel om olika vetenskapliga metoder som ger ny kunskap kring hur expansionen av hyttor såg ut under medeltiden i vår del av bergslagen. Den handlar också om vad vi använder järn och mineraler till i vår egen tid.