Maria – drömmen om kvinnan

Historiska museet
20 september 2008 – 30 november 2009

Den 20 september öppnade utställningen om en av världens mest kända kvinnor – jungfru Maria – på Historiska museet i Stockholm. Unika Mariaskulpturer från medeltiden, ny musik av Eva Dahlgren och texter av författaren Maria Sveland – allt ryms i utställningen Maria – drömmen om kvinnan.

I utställningen har Historiska museet ställt ut några av landets mest unika medeltida skulpturer. Museet har norra Europas största samling av medeltida skulpturer och målningar. De är insamlade under lång tid och kommer från kyrkor från hela landet. Till utställningen Maria – drömmen om kvinnan har museet valt ut några av de mest unika madonnaskulpturerna som finns i samlingen.

Viklaumadonnan från cirka 1170

Madonna från Vagnhärads kyrka från 1300-talets början

Viklaumadonnan från cirka 1170. Genom sin exceptionellt välbevarade målning intar skulpturen en särställning i den europeiska medeltidens konsthistoria.
Foto: Christer Åhlin/SHM.

Madonna från Vagnhärads kyrka från 1300-talets början. En vacker mild framställning av modern och barnet skuren i ek och med en till stora delar bevarad ursprunglig målning.
Foto: Christer Åhlin/SHM.

Jungfru Maria är en av världens mest avbildade kvinnor. Hon har genom tiderna påverkat bilden av kvinnan, i konsten och i människors medvetande. Artisten och kompositören Eva Dahlgren har skrivit ett musikstycke speciellt för den hall där utställningen visas. Tre skribenter – författaren Maria Sveland, prästen Eva Brunne och konsthistorikern Mia Åkestam – svarar för personliga tolkningar kring bilden av Maria. Konstnären Ann Hamilton lät sig 2004 inspireras av museets skulpturer och hennes suggestiva bilder återfinns även i utställningen. Dansaren Virpi Pahkinens verk Kalagni fungerar som fond till tidiga medeltida skulpturer och skådespelaren Gunilla Röör uttolkar Marias liv.

Mariaskåp från Norra Fågelås kyrka från 1400-talets början

Mariaskåp från Norra Fågelås kyrka från 1400-talets början. Skulpturen av Maria saknas men dörrarnas målningar med scener ur Marias liv tillhör våra bäst bevarade målningar från denna tid, och är ett centralt verk i den svenska medeltida konsthistorien.
Foto: Christer Åhlin/SHM.

Föremålen lyfts fram genom annorlunda iscensättning och stark dramaturgi. En scenograf och en ljussättare från teaterns värld har skapat olika scener om Maria där skulpturerna spelar olika roller. Man kan komma nära föremålen, se hantverket och vad som döljer sig på baksidan.