Börje Samuelsson från Råås Kvarn är Årets Arbetsmyra

Li Teske, ordförande i Arbetets museums vänförening, delade priset till Börje Samuelsson från Råås Kvarn.

Li Teske, ordförande i Arbetets museums vänförening, delade priset till Börje Samuelsson från Råås Kvarn.

Arbetets museums vänförening har för sjätte gången delat ut sitt nationella pris Årets Arbetsmyra. I år gick utmärkelsen till Börje Samuelsson från Råås kvarn i Ydre kommun.

Prisutdelningen ägde rum i samband med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråds Museidagar, i år på Arbetets museum. Vänföreningens pris delas ut för att uppmärksamma en enskild person av alla de eldsjälar som genom sina insatser för våra arbetslivsmuseer bidrar till ett rikt kulturliv och bevarande av vårt kulturarv.

Styrelsens motivering:
”Arbetets museum vänförening har beslutat att utmärkelsen Årets Arbetsmyra 2018 går till Börje Samuelsson, föreningen Råås kvarns vänners verkmästare, för sitt mångåriga engagemang i återställandet av Råås kvarn till körbart skick och arbete med att återge övriga byggnader, dammar och omgivning sin ålderdomliga karaktär.

Föreningen Råås kvarns vänner bildades 1979 och kvarnen sattes åter i drift 1987. Råås kvarn förklarades i samband med detta som byggnadsminne. Arbetet bedrivs ideellt i samråd med Östergötlands museum. Kvarnen är ett populärt och tillgängligt utflyktsmål i Ydre kommun och miljön är unik. Föreningen har under en längre tid anordnat ’så gjorde man förr dagar’ vartannat år med många besökare i alla åldrar. Utöver kvarnen har föreningen renoverat upp den gamla gårdssmedjan, rökbastan och sågverket med tändkulemotor är också i drift. Föreningen röker även fläsk som finns till försäljning under besöksdagarna. Börje Samuelsson är född i närheten och var som liten nyfiken pojke ofta där och tittade på den spännande övergivna kvarnen.”

Förutom äran består priset av ett diplom och 5 000 kronor.

Tidigare pristagare
2017: Bosse Nilsson, Loos koboltgruva
2016: Ylva Bokgren, Anten-Gräfsnäs Järnväg
2015: Mimmi Mickelsen, Museispårvägen Malmköping
2014: Kerstin Bergström, Skonarna Vega och Linnéa
2013: Kjell Nordeman, Sveriges Ångbåtsförening

(2018-04-16)