Bortglömd fornlämning i Bergsjön får ny gestaltning

Hällkistan i Bergsjön. Foto: Harri Blomberg (Wikimedia Commons)

Hällkistan i Bergsjön. Foto: Harri Blomberg (Wikimedia Commons)

Den 7 september invigs en ny installation vid en 4 000 år gammal hällkista på Siriusgatan i Bergsjön i Göteborg. Tack vare ett stort samarbetsprojekt har den historiska platsen nu fått en ny interaktiv skyltning, uteklassrum, scen och en utställning.

Invigningen firas med flera olika aktiviteter, bland annat kommer 150 elever från Gärdsmosseskolan, stadsdelsdirektör Gitte Caous håller tal och så blir det berättelser och livemusik. Efteråt väntar en visning av platsen.

En hällkista är en form av forntida grav gjord av stående stenhällar med tak. Just denna beräknas vara från 1800 f.Kr. och ligger mitt bland höghusen i Göteborgsförorten Bergsjön. Förutom sporadisk undervisning har lämningen ofta varit bortglömd och för många närboende har det bara varit en hög med stenar.

Efter att ett forskningsprojekt pågått om hällkistan ville bostadsbolaget Familjebostäder ”aktivera” fornlämningen och på så sätt skapa en positiv mötesplats för de som bor i området. Med hjälp av arkitektur, historia, arkeologi och kulturarv har en ny plats tagit form och förhoppningen är att den ska fungera som en scen för berättelser, uteklassrum och en offentlig plats att samlas kring.

– Forskningsfrågan i projektet har varit hur vi kan använda kulturarv för att skapa bättre utomhusmiljöer. Barnens perspektiv har varit i fokus och jag har samarbetat med den närbelägna skolan, Familjebostäder och med park- och naturförvaltningen. Att platsen nu äntligen kan invigas ska bli spännande och även att se hur den kommer att användas framöver, säger projektledaren och arkeologen Anita Synnestvedt vid Göteborgs universitet.

Förutom att ha byggt ett uteklassrum har även paneler med berättelser och lådor med arkeologiskt material installerats. Skyltningen är interaktiv och kommer bland annat att vara kopplad till Wikipedia. Platsen är belyst under kvällstid och runt omkring har äppelträd och vårlökar planterats. Platsen har formgivits tillsammans med Liljewall arkitekter.

Projektet bakom omgörningen heter ”Här bor jag – 4 000 år på Siriusgatan” vilket genomförts inom EU-projektet NEARCH som är kopplat till Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) på institutionen för historiska studier vid Göteborgs Universitet.

(2018-08-30)