Ett nytt avtal för Västergötlands museum rör upp känslor. En nedmontering av museet säger kritikerna. En anpassning till den nya regionindelningen, säger försvararna. [SVT Västnytt]

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/museiavtal-uppror