Skolbyggnader i fokus på Kulturhusens dag

På söndag den 10 september är dags för årets Kulturhusens dag. Temat är skolbyggnader och allt från röda byskolor med vita knutar till lärdomspalats med imponerande tegelfasader öppnar upp för allmänheten. 280 skolor över hela landet bjuder på guidade visningar, föredrag, teaterföreställningar och mycket annat.

– Skolans byggnader är en kulturmiljö som mer än något annat berör oss alla. Förutom de personliga minnen vi alla har av våra skolor, berättar byggnaderna mycket om de svenska ideal som präglade tiden då de byggdes, säger riksantikvarie Erik Wegræus.

Engagemanget inför den 10 september är stort. Varbergs kommun ordnar till exempel en tidsresa där resenärerna får besöka skolor från sekelskiftet fram till idag. Trolle Ljungby skola i Fjälkinge lockar med guidad visning, utställning och berättelser från 40-talets elever. I Jämtland kan man uppleva hur det var i skolan förr i tiden genom att ta hästskjutsen till Hissmons gamla folkskola, där det blir rollspel, underhållning och marknad med folk i sekelskifteskläder. Årets svenska officiella öppnande av Kulturhusens Dag hålls i Nicolaiskolan i Nyköping den 10 september.

Bland deltagarna finns Mats Ekholm, generaldirektör för Skolverket och Bengt K Å Johansson, ordförande i Riksantikvarieämbetets styrelse. Kulturhusens dag 2000 arrangeras i 47 europeiska länder och idén kommer från Europarådet. Syftet är att allmänheten ska få ökad kunskap om sitt kulturarv genom att man under en dag öppnar upp annars svåråtkomliga miljöer.

Under Kulturhusens dag 1999 besökte drygt 20 miljoner människor olika typer av kulturmiljöer runt om i Europa. Riksantikvarieämbetet samarbetar i år med bland andra länsmuseer, länsantikvarier, skolor, hembygdsföreningar och Skolhusgruppen. Arrangemanget bygger också till stor del på frivilliga insatser från föreningar och privatpersoner.

(2000-09-05)