Bräcke diakoni under hundra år

Bräcke diakoni startade 1923 som en sjukvårdsutbildning av diakonissor, ett kyrkligt socialt projekt för att motverka social nöd och misär. I dag är Bräcke diakoni en av det svenska civilsamhällets stora aktörer inom välfärd.

Hur har den utvecklingen sett ut? Och hur har den varit möjlig? Boken Viljan att se, kraften att förändra skildrar stiftelsens första hundra år. ”En resa som kantas av stora samhällsförändringar och av djärva, pragmatiska steg. En resa som kränger och svänger, men som alltid styrs av det som kommit att bli stiftelsens värdegrund – viljan att se och kraften att förändra”.

Per Eckerdal är teologie doktor i kyrkovetenskap och var direktor för Bräcke diakoni 1990–2008 och styrelseordförande 2008–2011. Han blev därefter biskop i Göteborgs stift 2011–2018.

Per Eckerdal:
Viljan att se, kraften att förändra – Bräcke diakoni under 100 år
Förlaget Näringslivshistoria
Utkom 2023