Egentligen skulle hon ha blivit svensklärare i Tallinn, men språkstudierna väckte i stället ett intresse för svensk historia. Och det var nog tur. För nu tilldelas idéhistorikern Kristiina Savin Cliopriset för sin avhandling Fortunas klädnader, om lycka och olycka före upplysningen. [SvD]

https://www.svd.se/otur-blev-idehistorikers-lycka