Arkeologer har, för första gången i Norrland, hittat resterna av en bronsåldersgård. Under flera hundra år bedrevs ett jordbruk vid Klabböle utanför Umeå. [VK]

https://www.vk.se/2013-10-03/arkeologiska-fynd-avloser-varandra